1 Glowna

KRIMFOTECH

Materiały kryminalistyczne
ul. Szarych Szeregów 4/24
20-047 Lublin
telefon 0-609-622-666
e-mail: info@krimfotech.pl

NIP 712-201-97-19
REGON 060615835

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. .
PKOBP Oddział - Centrum Bankowości Elektronicznej w Warszawie
numer konta: 50 1020 5558 1111 1070 3320 0201